Anaphora from the Point of View of TIL Cover Image

Anafora z pohľadu TIL-ky
Anaphora from the Point of View of TIL

Author(s): František Gahér
Subject(s): Semantics, Philosophy of Language
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Keď som svojho času napísal článok o anafore a pojmových postojoch, uviedol som v ňom a j motiváciu a ciele. Motiváciou bol fakt. že hoci j a v anafory (odkazovania v texte) sa na jednej strane z hľadiska porozumenia textu bežným užívateľom považuje za niečo triválne, predsa päť známych druhov vysvetlenia j a v u anafory, ktoré pojem významu na rozdiel od pojmu vyplývania považovali za základný sémantický pojem, zlyhávalo v prípade propozičných (vo všeobecnosti pojmových) postojov.

  • Issue Year: 12/2005
  • Issue No: 2
  • Page Range: 204-215
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak