Literary genres of Canterbury Tales Cover Image

Književni žanrovi Canterburyjskih priča
Literary genres of Canterbury Tales

Author(s): Selma Veseljević
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Middle Ages
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: Canterbury Tales; literary genres; middle Ages;

Summary/Abstract: Prije izuma štamparske prese tekstovi su bili ručno prepisivani, pa su bili rijetki i veoma skupi. Prijenos djela uključivao je jednu kopiju teksta, čitatelja koji čita na glas, koji može, ali ne mora biti autor, i publiku. Za razliku od modernog čitatelja, koji uobičajeno čita sam sebi i usebi, srednjovjekovni čitatelj je bio član skupine, on je komunicirao sa slušateljima i sa čitateljem, što je bilo iskustvo koje naliči teatru, televiziji ili filmu. Zbog ovakvog načina prijenosa, srednjovjekovni radovi često sadrže reference na naratora i publiku. Direktno obraćanje slušateljima i upadice podsjećaju modernog čitatelja da su Canterburyjske priče zamišljene kao djelo usmenog stvaralaštva, poput priča koje individua prenosi grupi.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 5
  • Page Range: 158-176
  • Page Count: 19
  • Language: Bosnian