“Peculiar Sameness  of Physis and Techne

"Istotna tożsamość physis i techne" - Heidegger i problem artefaktu w ekofilozofii
“Peculiar Sameness of Physis and Techne" - Heidegger and the Problem of Artifact in Eco-Philosophy

Author(s): Magdalena Hoły-Łuczaj
Subject(s): History of Philosophy, Philosophical Traditions, Special Branches of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: Heidegger; eco-philosophy; ar­tifacts; technology

Summary/Abstract: Celem artykułu jest pokazanie, że nowy trend w ekofilozofii, jakim jest próba włączenia artefaktów w zakres jej rozważań etycznych, może znaleźć wsparcie w filozofii Martina Heideggera. Artykuł skupia się na następujących założeniach ontologicznych filozofii Heideggera: odrzuceniu idei „drabiny bytu” (koncepcji hierarchii metafizycznej oraz rozszerzeniu jej spektrum), jedności physis i techne oraz nieodłączności jednostkowości i współzależności bytów. Te założenia prowadzą Heideggera do stworzenia koncepcji „właściwego używania”, która może stanowić podstawę dla ekologicznego ethosu obejmującego byty naturalne oraz artefakty.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 20
  • Page Range: 515-534
  • Page Count: 20
  • Language: Polish