Eye and Treasury of the True Law, scroll Seven: A deep belief in cause and effect Cover Image

Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, zwój siódmy: Głęboka wiara w przyczynę i skutek
Eye and Treasury of the True Law, scroll Seven: A deep belief in cause and effect

Author(s): Dōgen Kigen
Contributor(s): Maciej Kanert (Translator)
Subject(s): Non-European Philosophy, East Asian Philosophy, Philosophy of Law
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Keywords: Dōgen Kigen; Buddhism; the law of cause and effect; causality; karma;

Summary/Abstract: [U] czcigodnego Huáihǎia mistrza medytacji Dàzhì z góry Báizhàngshān wśród przybywających doń uczniów był pewien starzec, który zawsze ze zgromadzeniem przysłuchiwał się Prawu. Gdy członkowie zgromadzenia odchodzili, starzec ów również odchodził. Niespodziewanie pewnego dnia nie odszedł.

  • Issue Year: VII/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 157-165
  • Page Count: 9
  • Language: Polish