Russian slang in the process of development Cover Image

Ruský slang v procese vývoja
Russian slang in the process of development

Author(s): Ľubomír Guzi
Subject(s): Language and Literature Studies, Book-Review
Published by: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej university v Prešove (LPTCE)
Keywords: Russian slang; process of development; Russian slang

Summary/Abstract: Book-review of: KALITA, Inna, 2011. Obrysy a tvary nespisovnosti: ruština vs. čeština. Komparativní pohled. Ruský slang v procesu vývoje. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011. 195 strán. ISBN 978-80-7414-427-1.

  • Issue Year: 5/2014
  • Issue No: 19-20
  • Page Range: 0-0
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak, Russian