Slovak polyglot and stenographer in "black cabinets" and other untouchable secrets Cover Image

Slovenský polyglot a stenograf v „čiernych kabinetoch” a iné nedotknuteľné tajomstvá
Slovak polyglot and stenographer in "black cabinets" and other untouchable secrets

Author(s): Ľubomír Guzi
Subject(s): History, Essay|Book Review |Scientific Life, Diplomatic history, Book-Review
Published by: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej university v Prešove (LPTCE)
  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 25-26
  • Page Range: 152-156
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak