Stanisław Ignacy Witkiewicz in Relation to Actual Infinity Cover Image

Stanisław Ignacy Witkiewicz wobec nieskończoności aktualnej
Stanisław Ignacy Witkiewicz in Relation to Actual Infinity

Author(s): Krzysztof Kościuszko
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy, Philosophical Traditions
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: potential infinity; actual infini­ty; continuum; monads; Aristotle; continuity; atoms; Infinitesimals; infinitely large magnitu­des; Berkeley; Hume; Leibnitz; Kant; Cantor; set theory; Hilbert

Summary/Abstract: W artykule rekonstruuję stanowisko Witkacego wobec nieskończoności aktualnej. Jego poglądy sytuuję na tle tradycji badawczych starożytności, średniowiecza i nowożytności. Konfrontuję jego interpretację z interpretacją filozoficznych formalistów i intuicjonistów.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 20
  • Page Range: 29-41
  • Page Count: 13
  • Language: Polish