Introduction to the Metaphysics of Stanislaw Ignacy Witkiewicz Cover Image

Wstęp do metafizyki Stanisława Ignacego Witkiewicza
Introduction to the Metaphysics of Stanislaw Ignacy Witkiewicz

Author(s): Krzysztof Kościuszko
Subject(s): History of Philosophy, Philosophical Traditions, Special Branches of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: S.I. Witkiewicz; L. Chwistek; E. Husserl; H. Cornelius; unity-in-plurality; im­plication; world-view; metaphysics; science; ac­tual infinity; infinitesimal; G. Cantor; law of lar­ge numbers;

Summary/Abstract: Autor niniejszego artykułu omawia Witkiewiczowskie pojęcie metafizycznej implikacji, spekulatywny charakter metafizyki wynikający z używania eksperymentów myślowych, metodę metafizycznej dedukcji pojęć, zadania metafizyki, stosunek metafizyki do badań empirycznych, stosunek metafizyki do nauki, krytykę fizykalizmu, stanowisko monadologiczne.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 22
  • Page Range: 207-219
  • Page Count: 13
  • Language: Polish