Oľga Danglová:Slovenský vidiek.Kováč M., KOvács, A., Podolinská, T.: Cesty na druhý svet. Hajduk... Cover Image

Oľga Danglová:Slovenský vidiek.Kováč M., KOvács, A., Podolinská, T.: Cesty na druhý svet. Hajduk...
Oľga Danglová:Slovenský vidiek.Kováč M., KOvács, A., Podolinská, T.: Cesty na druhý svet. Hajduk...

Author(s): Igor Thurzo, Magdaléna Mrázová, Hana Hlôšková, Juraj Podoba, Ľubica Chorváthová, Igor Zmeták, Jana Sušienková
Subject(s): Anthropology
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: OLGA DANGLOVÁ: SLOVENSKÝ VIDIEK. BARIÉRY A PERSPEKTÍVY ROZVOJA, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2006, 191 str. Kovács, Milan – Kovács, Attila – Podolinská, Tatiana (eds.): CESTY NA DRUHÝ SVET. SMRT A POSMRTNÝ ZIVOT V NÁBOZENSTVÁCH SVETA, CERES, Bratislava 2005, 326 str. HAJDUK-NIJAKOWSKA, JANINA: ZYWIOL I KULTURA. FOLKLORYSTYCZNE MECHANIZMY OSWAJANIA TRAUMY Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Opole 2005, 252 str., 32 far. a èb. obrázkov.

  • Issue Year: 55/2007
  • Issue No: 3
  • Page Range: 381-395
  • Page Count: 15
  • Language: Slovak