Cognitive-Signalling Model for Genesis of Meaning Convention in Eco's Semiotics Cover Image

Kognitywno-sygnalizacyjny model dla genezy konwencji znaczeniowej w semiotyce Eco
Cognitive-Signalling Model for Genesis of Meaning Convention in Eco's Semiotics

Author(s): Aleksander Gemel
Subject(s): History of Philosophy, Philosophical Traditions, Special Branches of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: signalling games; semiotics; mathematical theory of information; meaning convention; language genesis; conceptual space

Summary/Abstract: Celem artykułu jest dostarczenie modelu powstawania konwencji znaczeniowej dla teorii semiotycznej Eco. Zaproponowany model został oparty na teorii gier sygnalizacyjnych z pojęciem zawartości informacyjnej sygnału, wzbogaconym o odniesienie mentalne.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 21
  • Page Range: 97-112
  • Page Count: 16
  • Language: Polish