The memory of Professor Edward Potkowski (1934-2017) Cover Image

Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Potkowskim (1934–2017)
The memory of Professor Edward Potkowski (1934-2017)

Author(s): Andrzej Wałkówski
Subject(s): Library and Information Science, Recent History (1900 till today), Obituary
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: memory; professor; Edward Potkowski;

Summary/Abstract: Lato 2017 r. przyniosło polskiej nauce poważną stratę. Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich mediewistów i kodykologów – Profesor Edward Potkowski. Był uczonym znanym nie tylko w Polsce, ale i zagranicą, zwłaszcza w Niemczech, gdzie często przebywał na studyjnych wyjazdach i współpracował z niemieckimi badaczami. Dowodem na to, jak wielkim cieszył się On uznaniem i autorytetem jest fakt, że był nie tylko zapraszany do różnego rodzaju naukowych komitetów, ale też bardzo często powierzano mu promotorstwo doktoratów, recenzje habilitacyjne, doktorskie i wydawnicze oraz opiniowanie ważnych projektów badawczych. Profesor E. Potkowski należał do grona historyków tej klasy, co Tadeusz Manteuffel, Henryk Łowmiański, Aleksander Gieysztor, Karol Maleczyński, Wacław Korta, a sięgając do dawniejszej szkoły – Karol Szajnocha czy Józef Szujski. Jeśli chodzi o bibliologów, to można Jego zasługi porównać z dorobkiem Jana Muszkowskiego.

  • Issue Year: 25/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 145-158
  • Page Count: 14
  • Language: Polish