Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy. Nowe metody, red. Anna Adamska, Paweł Kras, Colloquia Mediaevalia Lublinensia, vol. II, Lublin 2013, 283 ss. [review] Cover Image

Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy. Nowe metody, red. Anna Adamska, Paweł Kras, Colloquia Mediaevalia Lublinensia, vol. II, Lublin 2013, 283 ss.
Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy. Nowe metody, red. Anna Adamska, Paweł Kras, Colloquia Mediaevalia Lublinensia, vol. II, Lublin 2013, 283 ss. [review]

Author(s): Andrzej Wałkówski
Subject(s): Library and Information Science, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Issue Year: 21/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 83-94
  • Page Count: 12
  • Language: Polish