Review: Michał Gierycz: „Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej” (European Dispute over the Man. A Study on Political Anthropology). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017, 616 pp. [ISBN 978-83-8090-242-8] Cover Image

Review: Michał Gierycz: „Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej” (European Dispute over the Man. A Study on Political Anthropology). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017, 616 pp. [ISBN 978-83-8090-242-8]
Review: Michał Gierycz: „Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej” (European Dispute over the Man. A Study on Political Anthropology). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017, 616 pp. [ISBN 978-83-8090-242-8]

Author(s): Arkadiusz Wuwer
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 5
  • Page Range: 299-301
  • Page Count: 3
  • Language: English