Review: Aniela Dylus, „Polityka w perspektywie etycznej i religijnej”; Aniela Dylus, „Gospodarka w perspektywie etycznej i religijnej” Cover Image

Review: Aniela Dylus, „Polityka w perspektywie etycznej i religijnej”; Aniela Dylus, „Gospodarka w perspektywie etycznej i religijnej”
Review: Aniela Dylus, „Polityka w perspektywie etycznej i religijnej”; Aniela Dylus, „Gospodarka w perspektywie etycznej i religijnej”

Author(s): Arkadiusz Wuwer
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 277-280
  • Page Count: 4
  • Language: English