Existence as Predicates of Orders Higher than 1 Cover Image

Existence jako predikáty řádů vyšších než 1. K diskusi Sousedík – Dolák
Existence as Predicates of Orders Higher than 1

Author(s): Pavel Materna
Subject(s): Logic, Analytic Philosophy
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: V uvedene diskusi jde o to, zda Fregův „existenčni redukcionismus“( ve formulaci Sousedikova članku 2010) ma opravněni, jak v podstatě soudi Dolak v (2009), nebo zda lze najit důvody, pro něž bychom měli pravo rozšiřit užiti pojmu existence tak, že by se vztahoval i na objekty . řadu, tj. zejmena individua.

  • Issue Year: 17/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 235-238
  • Page Count: 4
  • Language: Czech