Reply to prof . Sousedík Cover Image

Odpověď prof. Sousedíkovi
Reply to prof . Sousedík

Author(s): Pavel Materna
Subject(s): Logic, Philosophy of Language
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: S odvoláním na jazykový cit většiny uživatelů jazyka prof. Sousedík tvrdí, že Tichého tvrzení o předmětu, o němž výrazy mluví, je nesprávné, protože je v rozporu s jazykovým citem. Domnívám se, že opak je pravdou. Naprosto souhlasím, že normální uživatel jazyka řekne, že v té větě o Tichého hodinkách se mluví „o určitých hodinkách“. To je v souladu s Tichého tezí: mluvit o přesně daném individuu je v tom případě nemožné, ta věta má takovou sémantiku, která je dána anonymní jazykovou dohodou a která prostě nemůže spojovat výrazy s určitými individui, protože o jaké individuum jde, není zabudováno do výrazů, které udávají podmínky, jak to individuum najít. Dané individuum znám jen tehdy, když přesně vím, o jaké numericky dané individuum jde (jako když řeknu Toto je stůl, tedy když vím, o čem mluvím).

  • Issue Year: 18/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 69-71
  • Page Count: 3
  • Language: Czech