Descartes’ Curse - Jaegwon Kim’s Remarks on Mental Causation Cover Image

Klątwa Kartezjusza — czyli uwagi Jaegwona Kima o przyczynowaniu mentalnym
Descartes’ Curse - Jaegwon Kim’s Remarks on Mental Causation

Author(s): Szymon Paweł Dziczek
Subject(s): History of Philosophy, Philosophical Traditions, Special Branches of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: Kim; supervenience; physicalism; reduction; mental causation

Summary/Abstract: Zagadnienie przyczynowania mentalnego pozostaje niezwykle istotnym i ciekawym problemem w ramach współczesnej filozofii umysłu. Wśród rozmaitych ujęć i teorii znaczącą rolę pełnią rozważania koreańskiego filozofa Jaegwona Kima. Zyskujący na popularności nurt fizykalizmu nieredukcyjnego musi się zmierzyć z nakreślonymi przez Kima trudnościami. Ograniczeni zasadą przyczynowego domknięcia sfery fizycznej i groźbą przyczynowego wykluczenia sfery mentalnej, antyredukcjoniści poszukują wyjścia z tych arcytrudnych opresji.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 22
  • Page Range: 119-130
  • Page Count: 12
  • Language: Polish