In the question of the death of Peter (III) Wspinek from Będków (castellan in Brzeziny) in 1521 Cover Image

W sprawie daty śmierci kasztelana brzezińskiego Piotra (III) Wspinka z Będkowa w 1521 roku
In the question of the death of Peter (III) Wspinek from Będków (castellan in Brzeziny) in 1521

Author(s): Łukasz Ćwikła
Subject(s): History, 16th Century
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Family Wspinek of arms Wilczekosy; or II of Prussia; Peter (III) Wspinek from Będków; Poland; rodzina Wspinków herbu Wilczekosy; czyli Prus II; Piotr (III) Wspinek z Będkowa; Polska

Summary/Abstract: Peter (III) came from Będków, a town located on the border of the Łęczyca and Sieradz voivodeships. As the first of his family reached officials. He was a swordfish (1507–1508), standard-bearer (1508–1512) and castellan in Brzeziny (1512–1521). As a castellan Peter was able to sit in the senate. So far in the historiography there has been a view that Peter died in 1527. However, in the light of recent findings the date of his death has been postponed in 1524. In connection with newly discovered sources, the author of this article proposed a new date of Peter’s death. Well, in 1523 Stanisław Wspinek, the son of Peter, arrived Brzeziny and a trace of his visit is a record in terrestrial book which shows that Peter was dead. Piotr Wspinek pochodził z Będkowa, miejscowości położonej w ziemi łęczyckiej, powiecie brzezińskim. Jako pierwszy spośród przedstawicieli swojej rodziny sięgnął po urzędy ziemskie, zostając miecznikiem łęczyckim (1507–1508), chorążym większym łęczyckim (1508–1512), skończywszy na urzędzie kasztelana brzezińskiego (1512–1521). Ten ostatni gwarantował mu już miejsce w senacie. W historiografii datowano jego śmierć na 1527 r., ostatnio jednak przesunięto tę datę na 1524 r. W świetle najnowszych badań należy dokonać jeszcze jednej korekty, gdyż w 1523 r. został odnotowany w źródłach jako nieżyjący, co w konsekwencji stało się podstawą do wnikliwej analizy materiału źródłowego, która skutkowała przesunięciem daty zgonu Wspinka.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 100
  • Page Range: 31-43
  • Page Count: 13
  • Language: Polish