International Scholarly Conference “Ex libris: ownership signature – a work of art. Tradition, modernity, perspectives” (Kraków, 15 November 2017) Cover Image

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy” (Kraków, 15 listopada 2017 r.)
International Scholarly Conference “Ex libris: ownership signature – a work of art. Tradition, modernity, perspectives” (Kraków, 15 November 2017)

Author(s): Izabela Kochańczyk
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 29/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 153-158
  • Page Count: 6
  • Language: Polish