Ida, Aftermath, History – A Few Remarks about the Representation of the Past Cover Image

„Ida”, „Pokłosie”, historia – kilka uwag o uobecnianiu przeszłości
Ida, Aftermath, History – A Few Remarks about the Representation of the Past

Author(s): Marcin Maria Bogusławski
Subject(s): Film / Cinema / Cinematography, Sociology of Art
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: track; historiography; memory; movie; positivism; Ida; Aftermath

Summary/Abstract: Przedmiotem mojego zainteresowania są reakcje, które wzbudziły dwa filmy – Pokłosie oraz Ida. Twierdzę, że kontrowersje, jakie wywołały, są wynikiem przyjmowania pozytywistycznej koncepcji historii i zawodu historyka. Staram się także pokazać, że umieszczenie obu filmów w innej perspektywie – studiów nad pamięcią i filozofii historii proponowanej przez Franka Ankersmita – pozwala wydobyć ich pozytywny potencjał dla wspólnoty budowanej jako przestrzeń nowoczesnej demokracji.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 23
  • Page Range: 193-208
  • Page Count: 16
  • Language: Polish