Reviews Cover Image
  • Price 16.00 €

Reviews
Reviews

Author(s): Benedek Láng, Ildikó Tamás, Vilmos Voigt, Judit Kis-Halas, G. Péter Tóth, Gábor Vargyas
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Akadémiai Kiadó

Summary/Abstract: Klaniczay, Gábor – Pócs, Éva (eds.): Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania. (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic). 2017, London: Palgrave. 412. ISBN 978-3-319-54755-8 Pócs, Éva – Hesz, Ágnes (eds.): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből [From Gods of Medicine to Horticultural Utopias]. 2016, Budapest: Balassi. 416. ISBN 978-963-506-981-1. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) [Religious Anthropological Studies from Central and Eastern Europe 2.] ISSN 2416-0318 Miskolczy, Ambrus (ed.): Felvilágosodás és babonaság. Erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789-90-ben. [Enlightenment and Superstitions. Collecting Folk Beliefs in Transylvania in 1789-1790]. 2016, Budapest: L’Harmattan – PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék. 297. ISBN 978-963-414-165-5 (Fontes Ethnologiae Hungaricae XII.) ISSN 1586-2062 TóthG., Péter – Pakó, László (eds.): Kolozsvári boszorkányperek 1564–1743 [Kolozsvár Witch Trials 1564–1743]. 2014, Budapest: Balassi Kiadó. 427. ISBN 978-963-506-930-9. (A magyarországi boszorkányság forrásai. Várostörténeti források 4.) [Sources of Witchcraft in Hungary. Sources of Urban History 4.] ISSN 1589-6080 Tóth G., Péter – Brandl, Gergely (eds.): Szegedi boszorkányperek 1726–1744 [Szeged Witch Trials 1726–1744]. 2016, Budapest – Szeged: Balassi Kiadó – Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára. 478. ISBN 978-963-506-979-8. (A magyarországi boszorkányság forrásai. Várostörténeti források 5.) [Sources of Witchcraft in Hungary. Sources of Urban History 5.] ISSN 1589-6080 Bárth, Dániel: A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása [The Exorcist of Zombor: The Mentality of an Eighteenth-century Franciscan Friar]. 2016, Budapest: Balassi. 316. ISBN 978-963-506-983-5. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 3.) [Religious Anthropological Studies from Central and Eastern Europe 3.] ISSN 2416-0318 Balatonyi, Judit: A gyimesi lakodalmak. Közös kultúra és különböző identitások? [Weddings in Gyimes. Common Culture, Dissimilar Identities?]. 2017, Budapest: Balassi Kiadó. 250. ISBN 978-963-456-008-1 (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 5.) [Religious Anthropological Studies from Central and Eastern Europe 3.] ISSN 2416-0318

  • Issue Year: 63/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 259-274
  • Page Count: 16
  • Language: English