Ban of using social networking sites. Proposal for a new criminal measure Cover Image

Zakaz korzystania z serwisów społecznościowych. Propozycja wprowadzenia nowego środka karnego
Ban of using social networking sites. Proposal for a new criminal measure

Author(s): Kamil Mamak
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: penal measure; social media; amendment of the Penal Code

Summary/Abstract: Artykuł zawiera propozycję wprowadzenia nowego środka karnego polegającego na zakazie korzystania z serwisów społecznościowych takich jak np. Facebook czy Instagram, który mógłby otrzymać brzmienie: „Zakaz korzystania z internetowego serwisu społecznościowego obejmuje zakaz rejestrowania się, logowania oraz publikowania treści na wskazanym przez sąd serwisie”. Autor wskazuje na potrzebę wprowadzenia do Kodeksu karnego tego rodzaju środka karnego i omawia możliwe problemy związane z jego wprowadzeniem. The article proposes the introduction of a new criminal measure consisting in prohibiting the use of social networking sites such as Facebook or Instagram, which could receive the following wording: "Prohibiting the use of the online social network includes the prohibition of registering, logging and publishing content on the court indicated by the court." The author indicates the need to introduce this kind of criminal measure into the Penal Code and discusses possible problems related to its introduction.

  • Issue Year: 20/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 37-54
  • Page Count: 18
  • Language: Polish