150 YEARS SINCE THE CRIMINAL LAW OF PRINCIPALITY OF SERBIA WAS INTRODUCED Cover Image

150 GODINA OD DONOŠENJA KRIVIČNOG ZAKONIKA KNEŽEVINE SRBIJE
150 YEARS SINCE THE CRIMINAL LAW OF PRINCIPALITY OF SERBIA WAS INTRODUCED

Author(s): Igor Vuković
Subject(s): History of Law, Criminal Law, Criminology
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду
Keywords: Criminal law; History of law in Serbia;

Summary/Abstract: U ovoj, 2010. godini, obeležavamo 150 godina od donošenja prvog srpskog krivičnog zakonika – Krivičnog zakonika Kneževine Srbije od 1860. godine. Криминалный (казнителный) законикъ за Княжество Србію predstavlja jedan od prvih modernih evropskih krivičnih zakonika. Rad na njegovom donošenju otpočeo je 1855. godine, podstaknut idejom kneza Aleksandra Karađorđevića da je Srbiji potreban jedan „podpun Zakon kriminalni“, pošto ovaj „najsnažnije garancije podaje za obezbeđenje ne samo ličnosti, česti i slobode, pa i života pojedini građana, no i samoga reda i spokojstva zemaljskog“.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 286-287
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian