Bildungsroman as a symbolic form Cover Image

Bildungsroman kao simbolička forma
Bildungsroman as a symbolic form

Author(s): Franco Moretti
Contributor(s): Aleksandra Kostić (Translator)
Subject(s): Semiology, German Literature, Philosophy of Language, Hermeneutics, Theory of Literature
Published by: Fabrika knjiga
Keywords: German educational novel; Bildungsroman; hero of modern life;

Summary/Abstract: Ahil, Hektor, Uliks: junak klasičnog epa je zreo, odrastao čovek. Enej, odnoseći oca koji je sada već previše star, dok je njegov sin, opet, još uvek isuviše mlad, predstavlja savršeno otelotvorenje simboličkog značaja "srednjeg" doba života. Ova paradigma se održala tokom dugog vremena ("Nel mezzo del cammin di nostra vita..."), ali se raspala sa prvim enigmatičnim herojem modernog doba. U tekstu stoji da Hamlet ima trideset godina: prema renesansnim merilima, to je daleko od mladosti. Ali, naša je kultura, birajući Hamleta za svog prvog simboličnog heroja, "zaboravila" njegove godine, odnosno, morala je da ih promeni i danskog princa predstavi kao mladića. [...]

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 60.6
  • Page Range: 417-452
  • Page Count: 36
  • Language: Serbian