Reasons for the breakdown of socialist Yugoslavia: A critical analysis of existing interpretations Cover Image

Razlozi za raspad socijalističke Jugoslavije: Kritička analiza postojećih interpretacija
Reasons for the breakdown of socialist Yugoslavia: A critical analysis of existing interpretations

Author(s): Dejan Jović
Subject(s): Political history, Government/Political systems, Social development, Transformation Period (1990 - 2010), Sociology of Politics
Published by: Fabrika knjiga
Keywords: Yugoslavia; socialism; the breakdown of Yugoslavia; political history;

Summary/Abstract: Stotine članaka u akademskim i poluakademskim časopisima i desetine knjiga do sada su objavljeni o raspadu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljnjem tekstu: Jugoslavije). Ovaj tekst analizira glavne grupe odgovora na pitanje — zašto se raspala Jugoslavija, kako su oni dati u nekim od tih tekstova. Ponuđeni odgovori na to pitanje bit će predstavljeni i kritički razmotreni, a potom će biti sugeriran i metodološki okvir koji uspješna analiza mora prihvatiti, ne bi li izbjegla pogreške prethodnih odgovora. [...]

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 62.8
  • Page Range: 91-157
  • Page Count: 67
  • Language: Serbian