About Orient and „Orient“ in the Orient Cover Image

O Orijentu i „Orijentu“ na Orijentu
About Orient and „Orient“ in the Orient

Author(s): Branko Romčević
Contributor(s): Maja Radenović Romčević (Photographer)
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Cultural Anthropology / Ethnology, Societal Essay
Published by: Fabrika knjiga
Keywords: Orient; travelogue; culture; society;

Summary/Abstract: [...] Dakle, usred starog grada sam, za razliku od Fabricea del Donga Waterloo niti tražim niti nalazim (ili bar tako mislim), i šetajući, okružen natprosečno nasrtljivim trgovcima, ka prostoru kojim dominira al-Umawi džamija, zanosim se idejom da drukčije jedva da je i moglo: u Damascus sam stigao sa Liona, beogradskog, pa se neka veza sa lavovima, neki odnos, barem preko etimona mojeg ishodišta i bez obzira na zamenu uloga razjarenog i razjaritelja, prenosi u tu tekstualnu situaciju na mom odredištu. [...]

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 63.9
  • Page Range: 97-118
  • Page Count: 22
  • Language: Serbian