Jozef Dobrovski and Old Bulgarian Language Cover Image
  • Price 2.00 €

Йозеф Добровски и старобългарският език
Jozef Dobrovski and Old Bulgarian Language

Author(s): Ivan Duridanov
Subject(s): Language studies
Published by: Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
  • Issue Year: 1979
  • Issue No: 3
  • Page Range: 46-50
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian