From the Scientific Chronicle Cover Image

Z kroniki naukowej
From the Scientific Chronicle

Author(s): Krzysztof Marchlewicz, Michał Nowosielski, Zbigniew Mazur, Ireneusz Smolarkiewicz, Piotr Kubiak, Natalia Jackowska, Romualda Zwierzycka
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: Silesians; Poles; Germans; stereotypes; identity; relations

Summary/Abstract: Natalia Jackowska, Promocja tomu „Instytut Zachodni w dokumentach” Piotr Kubiak, Spotkanie z biskupem Josephem Homeyerem Zbigniew Mazur, Profesor Piotr S. Wandycz w Instytucie Zachodnim Krzysztof Marchlewicz, Janusz Pajewski – człowiek i uczony. W setną rocznicę urodzin Michał Nowosielski, Ślązacy, Kaszubi i Warmiacy – między polskością a niemieckością Ireneusz Smolarkiewicz, Rola stereotypów we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Polacy i Niemcy – paradoksy wzajemnych stosunków Romualda Zwierzycka, Spotkanie z Gregorem Thumem

  • Issue Year: 321/2007
  • Issue No: 03
  • Page Range: 281-300
  • Page Count: 20
  • Language: Polish