Polish-German Relations in the European Union. Between Cooperation and a Confl ict of Interests Cover Image

Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej. Między współpracą a konfl iktem interesów
Polish-German Relations in the European Union. Between Cooperation and a Confl ict of Interests

Author(s): Janusz Józef Węc
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł jest analizą porównawczą polityki europejskiej Polski i Niemiec. W pierwszej części przedstawiono priorytety rządów obu państw w polityce europejskiej. Natomiast w części drugiej zaprezentowano najważniejsze aspekty polsko-niemieckiej współpracy i konfl iktu interesów w Unii Europejskiej na przykładzie reformy ustrojowej Unii Europejskiej, projektu partnerstwa wschodniego i bezpieczeństwa energetycznego Unii.

  • Issue Year: 330/2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 146-168
  • Page Count: 23
  • Language: Polish