Energetic Security as a Priority of Polish Policy towards Lithuania and Ukraine Cover Image

Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem polskiej polityki wobec Litwy i Ukrainy
Energetic Security as a Priority of Polish Policy towards Lithuania and Ukraine

Author(s): Mariusz Ruszel
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z ważniejszych aspektów bezpieczeństwa państwa. Jako element bezpieczeństwa ekonomicznego wpływa explicite na stan gospodarki danego kraju, a także na poziom bezpieczeństwa obywateli. W polskim prawie energetycznym z 10 kwietnia 1997 r. bezpieczeństwo energetyczne zostało określone jako „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.

  • Issue Year: 330/2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 138-143
  • Page Count: 6
  • Language: Polish