THE IMPORTANCE OF THE LAW OF THE EU IN CREATING POLAND'S ENERGY SECURITY Cover Image

ZNACZENIE REGULACJI PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI
THE IMPORTANCE OF THE LAW OF THE EU IN CREATING POLAND'S ENERGY SECURITY

Author(s): Mariusz Ruszel
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Law on Economics, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 13
  • Page Range: 135-147
  • Page Count: 13
  • Language: Polish