Review of: J. Kilias,

Uobecnianie narodu
Review of: J. Kilias, "Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu"

Author(s): Krzysztof Jaskułowski
Subject(s): Review
Published by: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Review

Summary/Abstract: "Abstract community. A draft of the sociology of nation"

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 28
  • Page Range: 181-188
  • Page Count: 8
  • Language: Polish