CHAPEL TO ST. SAVA IN TRANSCRIPT FROM 1689-1690 Cover Image

ПАРАКЛИС СВЕТОМ САВИ У ПРЕПИСУ ИЗ 1689–1690. ГОДИНЕ
CHAPEL TO ST. SAVA IN TRANSCRIPT FROM 1689-1690

Author(s): Tomislav Jovanović
Subject(s): 17th Century, Eastern Orthodoxy, Theory of Literature
Published by: Матица српска
Keywords: Chapel; St. Sava; Isidor; Teodosije;

Summary/Abstract: Параклис као посебна врста прекомпоновања постојеће бо- гослужбене поезије за сада je у словенском свету потврђен само у српској рукописној пракси. Тек пре четрдесетак година почела су проучавања Параклиса Светом Симеону u Светом Сави и трају све до данас. Откривени су нове варијанте и преписи, чему су по- свећене посебне студије. Најновије сазнање говори да постоји још један параклис, овог пута посвећен Светом Сави. Преписао raje вероватно писар Исидор на Светој Гори Атонској 1689-1690. године. Сада се налази у рукописној збирци Патријаршијске библиотеке у Београду под бројем 233. Он je настао прилагођавањем првог ка- нона Теодосијеве Службе Светом Сави.

  • Issue Year: 61/2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 619-632
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian