Skipping of imagination Cover Image

Przeskok wyobraźni
Skipping of imagination

Author(s): Marta Bryś
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts
Published by: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Summary/Abstract: W 2009 roku odbyła się premiera „(A)pollonii” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, kolejnego spektaklu, w którym reżyser podejmuje temat Zagłady i skomplikowanej pamięci zbiorowej. Materiał dramaturgiczny przedstawienia stanowi kilka dramatów antycznych i fragmenty wybranych tekstów literackich dwudziestego wieku – Oresteja Ajschylosa, Herakles Oszalały, Alkestis oraz Ifigenia w Aulidzie Eurypidesa, Łaskawe Jonathana Litella, Elizabeth Costello Johna Maxwella Coetzeego, Poczta Rabindranatha Tadore’a, Pola1 Hanny Krall oraz wiersze Mamo, gdzie jesteś? Andrzeja Czajkowskiego i Pobojowisko Marcina Świetlickiego. Sam spis tekstów świadczy o rozmachu spektaklu – tak intelektualnym, jak i gatunkowym. Warlikowski w bezkompromisowy sposób zderza ze sobą różne wizje ofiary i oprawców, przygląda się uniwersalnym mechanizmom przemocy, by na koniec zadać bardzo konkretne pytania o rzeczywistość, w której wszyscy funkcjonujemy. Przedmiotem mojego zainteresowania jest jedna scena spektaklu, odnosząca się do historii Apolonii Machczyńskiej, na której ślad Warlikowski wpadł w jednym z opowiadań Hanny Krall.

  • Issue Year: 61/2013
  • Issue No: 04
  • Page Range: 393-399
  • Page Count: 7
  • Language: Polish