COUNT SAVA VLADISLAVIĆ RAGUZINSKI AND VENICE Cover Image

ГРОФ САВА ВЛАДИСЛАВИЋ РАГУЗИНСКИ И ВЕНЕЦИЈА
COUNT SAVA VLADISLAVIĆ RAGUZINSKI AND VENICE

Author(s): Monica Fin
Subject(s): Archiving, Diplomatic history, Political history, 18th Century
Published by: Матица српска
Keywords: Sava Vladislavić; Venice;

Summary/Abstract: Гроф Сава Владиславић Рагузински (1668-1738) неспорно je био један од најугледнијих људи у петровској Русији: заузимао je изузетан политички положај као царски саветник за питања право- славног Истока, и имао je видногучешћау дипломатским послови- ма у вези са Балканом, Турском и Италијом.

  • Issue Year: 64/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 25-37
  • Page Count: 13
  • Language: Serbian