The re-hallow of the human logos through the returning to the divine Logos. The elimination of the oriental and “Gaia`s” mystics from the contemporary Cover Image

Resacralizarea logosului uman prin revenirea la Logosul divin. Eliminarea misticilor orientale şi a celor de tip „Gaia” din moda omului contemporan..
The re-hallow of the human logos through the returning to the divine Logos. The elimination of the oriental and “Gaia`s” mystics from the contemporary

Author(s): Emil Jurcan
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
Keywords: vulgalizarea limbajului; antropologie; familie;

Summary/Abstract: Familia creştină, din punct de vedere ortodox trebuie să rămână la fundamentele ei tradiţionale. Orice deviaţie de la acest egalitarism hristic în relaţia dintre bărbat şi femeie nu este ortodox şi nici nu ţine de revelaţia divină. A schimba acea înţelegere a raporturilor tradiţionale dintre cei doi soţi înseamnă a-i face să abdice de la misiunea lor. Fiecare are de împlinit o “slujire în preoţia familiei lor”, deoarece numai aşa se poate ajunge la acea desăvârşire în căsnicie. Această slujire nu înseamnă sexualitate în afara binecuvântării lui Dumnezeu, nici perversiuni, nici egoism hedonist, ci comuniune în Hristos. Familia îşi va reveni din dilema ei, atunci când oamenii nu se vor mai privi ca obiecte, ci ca subiecţi teofori, chemaţi să se mântuiască unul pe celălalt.

  • Issue Year: XII/2007
  • Issue No: 3
  • Page Range: 21-42
  • Page Count: 22
  • Language: Romanian