Miroslav Červenka’s verse theory: A corpus perspective Cover Image

Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání
Miroslav Červenka’s verse theory: A corpus perspective

Author(s): Michal Místecký
Subject(s): Western Slavic Languages
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro jazyk český

Summary/Abstract: Review of Plecháč, Petr – Kolár, Robert (2017): Kapitoly z korpusové versologie. Praha: Akropolis

  • Issue Year: 101/2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 182-184
  • Page Count: 3
  • Language: Czech