Communication and its impact on the dynamics of civil society Cover Image

Коммуникация и ее влияние на динамику гражданского общества
Communication and its impact on the dynamics of civil society

Author(s): Natalia Petruk
Subject(s): Civil Society
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: civil society; communication; development of civil society; Ukraine; społeczeństwo obywatelskie; komunikacja; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; Ukraina

Summary/Abstract: The article analyzes the content, features and the role of communication in the development of civil society in Ukraine. Communication is considered as the reality of civilized existence of the Ukrainian community. The emphasis is on the importance of the benefits of formal and informal communication. // Artykuł poświęcony jest analizie treści, specyfice i roli komunikacji w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Komunikacja postrzegana jest jako rzeczywistość cywilizowanego funkcjonowania ukraińskiego społeczeństwa. W artykule rozważane są również zalety odwoływania się do form formalnej i nieformalnej komunikacji.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 6
  • Page Range: 97-106
  • Page Count: 10
  • Language: Russian