Reflection of the ideas of the active school in the didactic views of J. Laužikas Cover Image

Aktyviosios mokyklos idėjų atspindys J. Laužiko didaktinėse pažiūrose
Reflection of the ideas of the active school in the didactic views of J. Laužikas

Author(s): Stasė Valatkienė
Subject(s): Education, Philosophical Traditions
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla
Keywords: active school; didactic views; J. Laužikas;

Summary/Abstract: Jonas Laužikas (1903-1980) savo darbuose daug dėmesio skyrė užsienio pedagoginei minčiai studijuoti. Jis buvo gerai susipažinęs su XIX a. pab. - XX a. pr. pedagoginėmis srovėmis (darbo, veiklos mokykla, veiksmo, eksperimentinė, asmenybės, pragmatistinė, estetinio auklėjimo, egzistencialistine ir kt. pedagogikos srovėmis), su užsienio pedagogų praktine patirtimi. Ypač daug dėmesio Laužikas skyrė Vokietijos naujosioms mokykloms, kurių ne tik teorijas, bet ir praktinę patirtį buvo itin nuodugniai išstudijavęs ir radęs vertingų dalykų.

  • Issue Year: 1991
  • Issue No: 1
  • Page Range: 86-91
  • Page Count: 6
  • Language: Lithuanian