Regional Policy Context of the Foreign Direct Investments Cover Image

Priame zahraničné investície v kontexte regionálnej politiky
Regional Policy Context of the Foreign Direct Investments

Author(s): Mária Uramová, Zuzana Marcineková
Subject(s): Economy
Published by: Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica
Keywords: priame zahraničné investície (PZI); investičné stimuly; regionálna politika, regionálny rozvoj

Summary/Abstract: Ukazuje sa, že v podmienkach SR je uplatňovanie investičných stimulov ako prostriedku regionálnej politiky problematické. Investičné stimuly prakticky nedokážu ovplyvniť regionálne umiestnenie PZI. Zaostávajúce regióny majú často problém nielen s nezamestnanosťou, ale aj základnou vybavenosťou územia. Nedisponujú dostatočnou surovinovou základňou, sú charakteristické chýbajúcou infraštruktúrou, nedostatočným technologickým zázemím, nízkou úrovňou verejných služieb a pod. Investori preto uprednostňujú regióny s vyššou ekonomickou úrovňou aj napriek tomu, že sa na ne viaže nižší objem investičných stimulov. Investičné stimuly pre nich v podstate často predstavujú priamu dotáciu od štátu, ktorá sa rýchlo vyčerpá a nemá ďalší výraznejší vplyv na rozvoj konkrétnej oblasti, či regiónu. Dochádza tak k presunu zdrojov v rámci regiónov, napriek proklamovanej snahe vlády nie od ekonomicky vyspelejších k zaostávajúcim, ale paradoxne časť najchudobnejších regiónov dopláca na rozvoj vyspelých regiónov. Investičné stimuly preto z hľadiska podpory regionálneho rozvoja považujeme za nesystémový prvok, ktorý môže byť zdrojom ďalšieho zvyšovania regionálnych disparít. Regionálny rozvoj vyžaduje najmä dobudovanie základnej infraštruktúry a rozvoj podnikateľského prostredia v zaostávajúcich regiónoch so zohľadnením ich špecifických daností.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 88-98
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak