Selected characteristics of the human capital in the biggest cities in Poland in comparison with other areas Cover Image

Wybrane charakterystyki kapitału ludzkiego największych miast Polski na tle pozostałych obszarów
Selected characteristics of the human capital in the biggest cities in Poland in comparison with other areas

Author(s): Alicja Grześkowiak
Subject(s): National Economy, Public Finances, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: kapitał ludzki; kompetencje; miasta;

Summary/Abstract: W artykule przedstawiono wybrane charakterystyki kapitału ludzkiego związane z poziomem wykształcenia, rynkiem pracy, zasobami kompetencji kluczowych oraz uczestnictwem w kształceniu przez całe życie. Wykorzystano różne źródła danych: informacje ze statystyki publicznej oraz dane pochodzące z ogólnopolskich badań sondażowych – Diagnozy Społecznej i Bilansu Kapitału Ludzkiego. Zaprezentowano kształtowanie się wskaźników, stosując podejście porównawcze – duże miasta Polski w odniesieniu do pozostałych obszarów. Oceniono zachodzące zmiany, wykorzystując miary dynamiki. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać zasadnicze prawidłowości. Po pierwsze, duże miasta odznaczają się wyższymi wartościami wszystkich rozpatrywanych charakterystyk, przy czym występuje wyraźna przewaga pięciu największych ośrodków. Po drugie, zachodzą pozytywne zmiany w zakresie wszystkich rozpatrywanych aspektów kapitału ludzkiego, ale nie według jednolitego wzorca.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 07
  • Page Range: 7-21
  • Page Count: 15
  • Language: Polish