3rd Annual Conference of the Cookbook for Life or Positive Education Cover Image

3. ročník konferencie Kuchárska kniha pre život alebo cesty pozitívnej edukácie
3rd Annual Conference of the Cookbook for Life or Positive Education

Author(s): Igor Marks, Daša Porubčanová, Jana Hanuliaková
Subject(s): Education, Conference Report
Published by: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV

Summary/Abstract: 3. ročník konferencie „Kuchárska kniha pre život alebo cesty pozitívnej edukácie“ sa konal opätovne pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku. Dňa 23.11.2016 prevzala úlohu hostiteľa podujatia organizovaného Vysokou školou DTI, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Partnerom podujatia bolo tiež Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dubnici nad Váhom. Festival vzdelávania sa tento rok niesol v pozitívnych myšlienkach a prístupoch smerovania edukácie. Každý deň človek získava veľa informácií, utvára si názory, postoje, formuje svoju osobnosť. V prostredí školy prežije jedinec podstatnú časť vývinu. Je preto v záujme nás všetkých venovať vzdelávaniu a procesu výchovy bdelú pozornosť, pozitívne ju ovplyvňovať, aktívne na nej participovať. Je to úloha kladená nielen na učiteľov ale i na psychológov a rodičov.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 138-140
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak