Between Arabs, Turks and Iranians: The town of Basra, 1600-1700 Cover Image

1600-1700 Yıllarında Araplar, Türkler ve İranlılar Arasında Basra Şehri
Between Arabs, Turks and Iranians: The town of Basra, 1600-1700

Author(s): Rudi Matthee
Contributor(s): İlker Külbilge (Translator)
Subject(s): History, 17th Century
Published by: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Keywords: Osmanlı Devleti; Safeviler; 17. Yüzyıl; Basra; Diplomasi;

Summary/Abstract: Kara ticareti vasıtasıyla Bağdat üzerinden hem Osmanlı İmparatorluğu’nun başlıca merkezleriyle hem de Safevî İranı’ndaki Şîrâz ve İsfahan ile, ayrıca deniz ticareti sayesinde de Batı Hint Okyanusu havzasındaki Sûrat’tan Muhâ’ya kadar uzanan ticaret merkezleriyle bağlantısı bulunan Basra, 1546 yılında sembolik olarak Osmanlı kontrolü altına alındı ve bu gelişmenin ardından 17.yüzyıl’da Basra Körfezi’nin en önemli liman kentlerinden birine dönüştü.

  • Issue Year: IV/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 155-193
  • Page Count: 39
  • Language: Turkish