Was Safavid Iran an Empire? Cover Image

Safevî İranı Bir İmparatorluk muydu?
Was Safavid Iran an Empire?

Author(s): Rudi Matthee
Contributor(s): İlker Külbilge (Translator)
Subject(s): Diplomatic history, 16th Century, 17th Century, 18th Century
Published by: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Keywords: Safavids; Safavid Persia;

Summary/Abstract: Akademisyenler, erken modern Müslüman dünyayı değerlendirirken Osmanlı, Safevî ve Babürlü devletlerini uzun bir süre “Barut İmparatorlukları” şeklindeki genel bir başlık altında kategorize edip ele aldılar.1 Son zamanlarda biraz demode kalmış gibi gözükse de bu terim Safevîlerin komşularıyla aynı statüyü paylaştığı ve Safevî Devleti’nin (1501-1722) bu tanımlanmamış imparatorluk statüsünden yararlandığı yegâne terimdir.2 Dahası, mukayeseli nitelikteki olanlar da dâhil olmak üzere, Safevîler erken modern Batı ve Güney Asya imparatorlukları hakkındaki ikincil literatürün çoğuna konu olmamalarıyla göze çarpmaktadır. Bu durum, belirli bir konuya odaklanmış araştırmalar kadar genel çalışmalar için de geçerlidir. Jeremy Black, 1500-1800 arası dönemdeki Avrupayı ele alan Kings, Nobles and Commoners başlıklı son incelemesinde çok geniş Avrasya imparatorluklarını tartışıyor, Osmanlılar ile Babürlülere ve aynı zamanda Fransa ve Habsburglara değiniyor, fakat Safevîlere herhangi bir atıfta bulunmuyor.

  • Issue Year: III/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 179-208
  • Page Count: 30
  • Language: Turkish