Pathological obsession in close relationships – the characteristic of the stalking phenomenon Cover Image

Patologiczna obsesja w relacjach intymnych – charakterystyka zjawiska uporczywego nękania
Pathological obsession in close relationships – the characteristic of the stalking phenomenon

Author(s): Katarzyna Tomaszek
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Keywords: stakling; stalker; uporczywe nękanie; obsesyjna miłość; obsesyjne podążanie

Summary/Abstract: Stalking w polskiej terminologii określany jest jako „uporczywe nękanie”, „obsesyjne podążanie”, patologia miłości czy rodzaj emocjonalnego i psychicznego prześladowania. Zjawisko to oznacza świadome, celowe i złośliwe prześladowanie drugiej osoby, co niszczy jej poczucie bezpieczeństwa i budzi strach oraz poczucie zagrożenia. Stalker to określenie stosowane dla sprawców prezentujących tego typu zachowania. Zachowania prezentowane przez sprawców są zróżnicowane tj. od uznawanych przez postronnego obserwatora jako niegroźne inie-szkodliwe m.in. dawanie niechcianych prezentów, kwiatów, czy wysyłanie listów, e-maili; po jawne grożenie ofierze, czy akty przemocy. W skrajnych przypadkach zachowania stalkera mogą doprowadzić do gwałtu, czy nawet zabicia ofiary. Eksploracja tego złożonego zjawiska jest szczególnie ważna z uwagi na szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych, psychospołecznych i ekonomicznych, jakie ma ono dla ofiar. Celem artykułu jest integracja wiedzy teoretycznej i empirycznej dotyczącej problematyki uporczywego nękania. W artykule zaprezentowano charakterystykę i typologie sprawców tego przestępstwa, teorie wyjaśniające jego przyczyny oraz jego wielowymiarowe konsekwencje dla ofiar obsesyjnego prześladowania.

  • Issue Year: X/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 161-188
  • Page Count: 28
  • Language: Polish