Factor structure of gratitude. Initial adaptive research on the SGRAT-PL scale Cover Image

Struktura czynnikowa wdzięczności. Wstępne badania adaptacyjne nad skalą SGRAT-PL
Factor structure of gratitude. Initial adaptive research on the SGRAT-PL scale

Author(s): Katarzyna Tomaszek, Agnieszka Lasota
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Issue Year: XII/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 79-97
  • Page Count: 19
  • Language: Polish