Psychotherapeutic methods and techniques using a self-distanced perspective Cover Image

Metody i techniki psychoterapeutyczne wykorzystujące autodystansowanie
Psychotherapeutic methods and techniques using a self-distanced perspective

Author(s): Anna Tylikowska, Renata Żurawska-Żyła
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Keywords: autodystansowanie; dystans psychologiczny; metody psychoterapeutyczne; techniki psychoterapeutyczne; psychoterapia poznawczo-behawioralna

Summary/Abstract: Autodystansowanie jest przyjmowaniem szczególnej perspektywy wobec własnych doświadczeń, umożliwiającej człowiekowi obserwowanie ich „z odległości”, czy też z pozycji „muchy na ścianie”. Coraz liczniejsze badania wykazują, że zdystansowane spostrzeganie własnych myśli i emocji, przeciwstawiane „zanurzaniu się” w nich, ma pozytywne skutki poznawcze, emocjonalne i behawioralne – pozwala na rekonstruowanie niefunkcjonalnych schematów poznawczych oraz obniżanie reaktywności emocjonalnej, umożliwiające podejmowanie bardziej adaptacyjnych zachowań. Artykuł prezentuje całościowe metody oraz konkretne techniki psychoterapeutyczne aktywizujące autodystansowanie: terapię ustalonej roli, dramaterapię, technikę dwóch krzeseł, terapię narracyjną, terapie oparte na uważności oraz terapię metapoznawczą. Potwierdzona skuteczność niektórych metod i technik opartych na uzyskiwaniu i utrwalaniu dystansu wobec własnych doświadczeń może stanowić inspirację do empirycznego testowania tych, które nie zostały jeszcze przebadane, oraz do tworzenia i testowania nowych.

  • Issue Year: X/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 94-107
  • Page Count: 14
  • Language: Polish