The cognitive-emotional and interpersonal consequences 
of self-distancing mechanisms Cover Image

Poznawczo-emocjonalne i interpersonalne skutki autodystansowania
The cognitive-emotional and interpersonal consequences of self-distancing mechanisms

Author(s): Renata Żurawska-Żyła, Anna Tylikowska
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Keywords: autodystansowanie; dystans psychologiczny; adaptacyjne formy refleksji; regulacja emocji; radzenie sobie

Summary/Abstract: Ludzie stosują różne strategie poznawczo-emocjonalne, kiedy konfrontują się z trudnymi doświadczeniami w celu poradzenia sobie z nimi. Liczne badania prowadzone w nurcie społeczno-poznawczym dostarczają przekonujących danych na temat istotnego znaczenia autodystansowania w regulacji emocjonalnej, radzeniu sobie z bolesnymi przeżyciami oraz w utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi. Stosowanie perspektywy obserwatora opartej na dystansie do siebie (self-distanced perspective) jako formy autorefleksji, w odróżnieniu od perspektywy „zanurzenia w sobie” (self-immersed perspective), przynosi pozytywne skutki poznawcze, emocjonalne i behawioralne dla funkcjonowania osoby w jej wymiarze intrapersonalnym (pozwala na rekonstruowanie dysfunkcjonalnych schematów poznawczych, obniża reaktywność emocjonalną, sprzyjając regulacji emocji i podejmowaniu adaptacyjnych zachowań) oraz interpersonalnym (jest predyktorem zachowań nakierowanych na rozwiązanie problemu, pomaga radzić sobie z odczuwaną złością i hamować agresję podczas konfliktów z innymi).

  • Issue Year: X/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 77-93
  • Page Count: 17
  • Language: Polish