Higher seminary in Łódź in the years 1945-1991 Cover Image

Wyższe seminarium duchowne w Łodzi w latach 1945–1991
Higher seminary in Łódź in the years 1945-1991

Author(s): Kazimierz Dąbrowski
Subject(s): History of Church(es), Local History / Microhistory, Recent History (1900 till today), Pastoral Theology, Sociology of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Religious life during the war; World War II; clergy of Lodz;

Summary/Abstract: II wojna światowa w olbrzymim stopniu przyczyniła się do zdewastowania życia religijnego w diecezji łódzkiej. Uniemożliwiona została na kilka lat działalność Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego, a jego alumnów rozproszono. Jedna trzecia duchowieństwa diecezji łódzkiej zginęła w obozach koncentracyjnych. Niemalże wszystkie kościoły położone w tzw. „Kraju Warty” zostały przez hitlerowców obrabowane i zamienione na magazyny.

  • Issue Year: 1/1992
  • Issue No: 1
  • Page Range: 35-42
  • Page Count: 8
  • Language: Polish