Higher seminary in a boat after the break of occupation 1945-1947 Cover Image

Wyższe seminarium duchowne w łodzi po przerwie okupacyjnej 1945–1947
Higher seminary in a boat after the break of occupation 1945-1947

Author(s): Antoni Woroniecki
Subject(s): History of Church(es), Local History / Microhistory, WW II and following years (1940 - 1949), Pastoral Theology
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Nazi occupation; Lodz church; diocese of Lodz;

Summary/Abstract: Okres okupacji hitlerowskiej należy do najbardziej ponurych kart historii Kościoła łódzkiego. W wyniku bezpardonowej polityki władz okupacyjnych przestały funkcjonować podstawowe instytucje diecezjalne – wśród nich Wyższe Seminarium Duchowne. Pasterz diecezji, przebywając na wygnaniu, tylko w ograniczony sposób mógł wpływać na duszpasterskie i religijne życie własnej diecezji. Od listopada 1944 do lutego 1945 r. biskup Włodzimierz Jasiński mieszkał w Piotrkowie Tryb., gdzie zajmował mieszkanie na plebanii u ks. proboszcza Wertyńskiego, dziekana piotrkowskiego.

  • Issue Year: 1/1992
  • Issue No: 1
  • Page Range: 29-33
  • Page Count: 5
  • Language: Polish